• Diskansvarlig på Fisketorget, Perry Sunde og rekekjøper Louise Lund. Lund kan ikke tenke seg å kjøpe frosne reker, da kjøper hun heller annen mat. Pål Christensen

Rekekjøpere frykter for rekene

På Fisketorget i Stavanger selges det nærmere 200 kilo reker på én fredag. Dersom leveransen stopper opp må de ty til frosne reker, men det vil ikke kundene ha noe av.