• Det private rettsgenetiske instituttet har lenge kjempet for å få lov til å analysere biologiske sporprøver etter alvorlig kriminalitet. I brevet til ordføreren hevder daglig leder Ragne Farmen at rettssikkerheten trues av at kun Folkehelseinstituttet (FHI) får lov til å gjøre slike analyser. Jan Tore Glenjen

Forslag om ekstra DNA-prøver ved voldtekt

Gena AS foreslår at Stavanger kommune som en prøveordning begynner å ta to ekstra sporprøver i forbindelse med voldtekter. Og at Gena skal få lov å analysere disse.