• Amalie Fevang får tilrettelagt deler av undervisningen i kroppsøving. På den måte greier hun å oppnå karakter i et fag som hun ellers ikke ville bestått. Jarle Aasland

Flest elever dropper gymkarakter

Flest elever i videregående skole her i Rogaland sliter med å oppnå karakter i gym. Amalie Fevang (18) svømmer langt for ikke å bli en av dem.