Gode forhold for kabelferje

Undersøkingar viser at botn-forhalda i Sandsfjorden er lagelege for kabelferje. Statens vegvesen i Rogaland ventar no på endeleg godkjenning frå Kystverket.