Får tilbud om aromaterapi

Sykefraværet i Stavanger kommune har vært oppe i 10 prosent. Nå vurderes det blant annet å gi de ansatte aromaterapi i arbeidstiden for å få ned fraværet.