Vil ha debatt om redningsutgiftene

Høyres ene medlem av Justiskomiteen på Stortinget, Bjørn Hernæs, krever en bredere debatt om redningskostnadene basehopping påfører samfunnet.