Fikk ikke kjøpe areal

Lege Per Bjørgaas ved Bogafjell legesenter tilbød seg å kjøpe 2000 kvadratmeter av Bogafjell bydelssenter til legesenter og forretninger. Tilbudet ble avslått av eierne.