Venter student- innrykk

Den sosialpedagogiske høgskolen på Hanabryggene har ennå mange ledige studieplasser før høstens kurs.