Utgravinger på Torget i ti uker

I morgen starter man arkeologiske utgravinger midt på Torget, midt i hjertet av det kommende Tusenårsstedet. Arkeologer håper å gjøre funn etter mennesker fra før år 1000.

  • Sveinung Bendiksen
    Sveinung Bendiksen
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over 17 år gammel

Byens alder: Arkeolog Rory Dunlop ved Norsk Institutt for Kulturminneforskning, Niku, er prosjektleder for utgravningene. Han sier til Bysiå at han håper at funn som blir gjort kan være med på å tidfeste Stavangers opprinnelse.

— Det er et for lite felt til at vi med sikkerhet kan slå fast hvor gammel byen er. Likevel er det denne problemstillingen som ligger bak utgravningene, sier han.

Da det ble foretatt grunnboring på og rundt Torget i april, fant man til stor overraskelse fortsatt rester etter menneskelig aktivitet langt tilbake i tid.

Vikingtiden - Vi fant rester etter mennesker som vi ved hjelp av radiologiske metoder har tidfestet til Vikingtiden. Nå håper vi å gjøre funn som kan tidfestes til før år 1000, sier Dunlop.

Han regner med at man må ned på mellom fire og fem meter for å finne de nederste lagene av kulturminner på Torget.

— Vi har ikke gravd mye i sentrum av Stavanger tidligere, så dette blir spennende utgravinger, sier Dunlop.

Søndag sperres et område på ti ganger ti meter av, og gravemaskiner fjerner de øverste jordlagene. Hullet som graves blir på rundt fem ganger fem meter, og arbeidene vil pågå i ti uker. Mens det pågår, må noen av torghandlerne flytte litt på seg.

Tusenårssted Bakgrunnen for det hele er opparbeidelsen av Stavangers Tusenårssted. Før Torget skal oppstå som et sted for framtiden, er det mye som skal skje i grunnen. Blant annet skal vann- og kloakkledninger skiftes i store deler av området på og rundt Torget. Når arkeologene er ferdige med sine utgravinger starter kommunen sine, på Skagen. Der skal ledningsnettet skiftes mellom Prostebakken og Kongsgårdbakken. Det arbeidet kommer til å pågå store deler av våren 2005. Tusenårssteds-sjef Kari Smådal Turøy ser foreløpig ikke helt klart hvordan arbeidene på Skagen vil påvirke trafikken der. Hun er veldig klar over at man må ta hensyn til de næringsdrivende, til deres vareleveranser og til gående i området.

Sjøhus sikres Grunnen til at man starter med graving på Skagen, er at flere av husene på Skagen skal utstyres med sprinkleranlegg. Da må det legges nye stikkledninger fra Skagen. For å unngå å grave to ganger, tar man alt i samme vending. Huset til Hauge på Torget og huset på det andre hjørnet av Worsesmuget, der Bånsull holder til, skal sprinkles. Det samme skal sjøhuset der Riggen holder til, og der Gundersen holdt til med sin sild. Videre skal det gule sjøhuset på Skagenkaien sikres med sprinkleranlegg i forbindelse med restaureringsarbeider. Også Skagen 8, der Cafe Italia holdt til, skal sprinkles.

I 2006 står så selve Torget for tur. Da skal det forvandles fra dagens utseende, med sine skjeve Torgtrapper, til byens Tusenårssted. Da er det helt sikkert at deler av Torget blir stengt mens anleggsperioden skrider fram.

— Men vi skal absolutt ta vare på torghandlerne. Det skal vi ha også på det nye Torget. Da skal det bli enda kjekkere å være torghandler og enda kjekkere å handle på Torget enn det er i dag, sier Kari Smådal Turøy.

Åpning sent i 2007 Da det ble kjent at Riksantikvaren forlangte arkeologiske utgravinger på Torget før man fikk gå i gang med grøftegraving, skjønte man også at det ville forsinke framdriften av Tusenårsstedet. Likevel håper Turøy at stedet er klart til åpning, sammen med åpningen av Kulturbyen 2008, som skjer i desember 2007. **- Det er målet vi arbeider mot, sier Turøy.

Kloakkledning i kulvert** I denne uken startet arbeidet med å skifte ut kloakkledningen i Olav Vs gate fra Atlantic til Romsøegården. Også det er et ledd i arbeidet med Tusenårsstedet. Kloakkledningen ligger i en kulvert som ble bygd da den gamle jernbanetunnelen ble fylt igjen. Det skjedde da man bygde Romsøegården. Fortsatt går det tunnel fra jernbanen til Vågen, men det er en eldre tunnel som i sin tid ble fylt igjen.

At man var så forutseende å bygge en kulvert som er to meter høy og en meter bred og la kloakkledningen der, gjør at arbeidet med å skifte den ut kan gjøres uten de store gravearbeidene. Det holder med å grave seg ned utenfor Atlantic og lage et luftehull utenfor Romsøegården.

sveinung.bendiksen@ aftenbladet.no

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Sandnes kommune trapper ikke ned koronaberedskapen fra mandag

  2. Slik blir bompengesatsene på ny E39

  3. – Endelig tror folk på min historie

  4. Knut Arild Hareide inn­rømmer sine «unn­latelses­synder». Nå for­later han riks­politikken

  5. Anbefaler at samfunnet gjenåpner rundt månedsskiftet september/oktober

  6. Hovden Høyfjellshotell skal sannsynligvis rives