• Fra befaring på Frøyland tidligere i høst: Nærmest Jostein Frøyland, i midten fylkesordfører Janne Johnsen (H) og Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H). I bakgrunnen landbruksdirektør Hadle Nevøy. Geir Sveen

Sylvi Listhaug vil verne 400 mål jord på Frøyland

Landbruks— og matdepartementet heiser jordvernfanen til fordel for 400 dekar jordbruksjord i en høyprofilert utbyggings/vernesak på Frøyland i Time.