Drøfter Forsvarets uvisse framtid

Militære og politiske konsekvenser av nedbyggingen av Forsvaret blir hovedemne under årets Sifor-seminar om sikkerhetspolitikk i Stavanger i høst.