Fylkespolitikere vil verne elver i Suldal og Sauda

Flertallet i Regional – og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune vil ikke at Lingvang, Tengesdal, Maldal, Sagåna og Åbøelva bygges ut.