Overskuddsmenneske med sans for fransk

Han fikk dårlige karakterer i fransk på skolen. Men han bet tennene sammen og gjorde noe med det. Resultatet er blitt et nært samarbeid mellom Sandnes og kunstnermiljøet i Paris.