Sportsclub Havanna

Pris: Innmelding kr. 600 Per måned med ett års binding: ordinær 330, student: 295 Klippekort med 10 klipp: 750 Drop in: 90