Gjenvinner halvparten

Innføring av brune dunker for organisk avfall vil doble resirkuleringen av avfallet på Nord-Jæren.