Hyttefolk kan få snikbygg revet

Hyttefolk med et avslappet forhold til plan— og bygningsloven bør være på vakt. Byplansjefen i Sandnes vil vurdere å rive ulovlige bygg i strandsonen.