350.000 ventar på mat

Om få dagar set Kari og Ole Halgrim Evjen Olsen seg på flyet tilbake til Tanzania. Med eller utan hjelp til alle som svelt rundt dørene deira. Dette kan bli deira tyngste år i landet.