Disse skolene har best SFO

SFO-foreldrene har avsagt sin dom. Hele 14 av 31 skoler scorer dårligere enn kommunens målsetting.