• Disse rutene på Rådhuset er nylig byttet ut etter gjentatt hærverk over de siste månedene. Sebastian Winum Storvik

Molotov-cocktail kastet mot rådhuset

Ruteknusing og ildspåsettelse mot administrasjonsbyggene i kommunen over de siste månedene.