• Oscar II har en gate oppkalt etter seg i Stavanger. Spørsmålet er om dette er Oscars gate eller Kong Oscars gate. Postkortet med den siste svenskekongen hører til i Statsarkivet i Stavanger.

Rydder i konger og apostrofer i Stavanger-gatene

Gatenavnutvalget må holde styr på både arkeologi og kongerekken tirsdag.