• Formannskapet i Stavanger har en jobb å gjøre når både budsjettet for i år og kommende år må barberes. I enden av bordet ordfører Christine Sagen Helgø (H) og rådmann Inger Østensjø. Lars Idar Waage

Årets budsjett mangler 82 millioner

Rådmannens oppsummering per 31. august gir lite håp om bedring i de dystre for Stavangers økonomi.