• Stein over alt i Tanke Svilands gate. Fredrik Refvem

Sprengningsuhell i Stavanger