Ikke bare høner på Hana

På Hana skole i Sandnes er 40 prosent av lærerne menn. Skolen var tidlig ute med data som hjelpemiddel.