Gisseltakeren fra Hjelmeland rømte etter permisjon

Gisseltakeren, som ble herostratisk berømt for å ha holdt 26 barnog 10 ansatte i Hjelmeland barnehage som gisler, dukket ikke opptil soning etter permisjon.