Mangel på ved etter våt høst

Terje Hetland i Rogaland Miljøbrensel klarer ikke å forsyne markedet med nok tørr ved. Han må ty til en ny type vedbriketter.