Møtte lensmannen på vei til barnehagen

Kort tid før han tok 26 barn og 10 voksne som gisler i Hjelmeland barnehage, snakket 39-åringen med lensmann Arne Haga.