Motorveien blir smalere

Morgenbilister ble noe overrasket i går, etter at Vegvesenet om natten hadde snevret inn Motorveien mellom Grannes og Forus.