Feilnavigering årsak til Sleipner-ulykken

Navigatørene om bord på MS Sleipner feilberegnet posisjonen da fartøyet nærmet seg Bloksene. Dette var den direkte årsaken til ulykken. Det var ingen feil av betydning ved selve båten.