• I løpet av knappe 10 år vil veinettet og kollektivtilbudet på Nord-Jæren ha gjennomgått store endringer. Jan Inge Haga

Dette skal betales av bilistene

I løpet av knappe 10 år vil veinettet og kollektivtilbudet på Nord-Jæren ha gjennomgått store endringer, hvis forslaget til ny bompengeordning går gjennom og inntektene brukes som foreslått.