• Ni bilførere måtte hver ut med 1300 kroner etter å ha blitt tatt med telefon i bil. Gorm Kallestad, Scanpix

Hallo til 1.300 kroner i mobilforelegg

Ni bilførere snakket hver på seg 1.300 kroner i forelegg for bruk av mobiltelefon mens de kjørt.