• MF Ølen ved AS Eidsvik Skipsbyggeri i Uskedalen 07. januar 2013. Harald Sætre

Denne ferja skal gå på Lysefjorden

Turisttrafikken på Lysefjorden går opp, mens ferjetilbudet går ned.