Flere voldtektsmenn vil gå fri

Driften av voldtektsmottaket ved Stavanger Legevakt er i fare pågrunn av dårlig økonomi. Stavanger kommune har laget et forslag tilhvordan utgiftene til fortsatt drift kan fordeles, menfylkesrådmannen har sagt nei til å øke støtten med 250 000 kroner.