- Senk ambisjonane, Sauda

I staden for å arbeida for å bli 5000 menneske igjen, bør me kanskje senka målet til 4800, seier varaordførar Bjørn Lian (SV).