Stolt av Sola

Drømmen er å spare så mye penger at jeg kan kjøpe et hus i Sola. Jeg vil aldri flytte.