Nytt håp om flytting av travbanen

Flytting av travbanen fra Forus til Soma ble tidligere i år lagt på is på grunn av uenighet om pris på det nye anlegget. Nå er forhandlingene tatt opp igjen.