Overbelegg etter sykehjemskutt

Presset på sykehjemsplasser i Klepp ble større etter at åtte plasser ble nedlagt.