Boligbrann på Høle

Personene som oppholdt seg i huset skal ha kommet seg ut.