• Håbonde Arna Høyland inspiserer egne grasarealer sammen med seniorrrådgiver Ragnvald Gramstad i Norsk landbruksrådgiving og Bioforsk-forsker Mats Höglind rett etter påske. Snart halvannen måned seinere er det klart at mange titalls tusen mål gras blir sådd på nytt. Fredrik Refvem

Store ekstrakostnader på vinterskadet gras

Vinterskadene på flerårig eng koster landbruket i Rogaland flere titalls millioner kroner. Bare i Hå må 15.000-20.000 mål såes på nytt, lyder et foreløpig anslag.