Flere lovbrudd mindre oppklaring

Antall anmeldte lovbrudd i Haugesund politidistrikt steg fra 8075 med drøyt åtte prosent til 8741 fra 1998 til i fjor. Politiet rapporterer om mer vinningskriminalitet, et uendret antall narkotikasaker og en nedadgående voldskriminalitet.