Shell må ut med 2,3 mill.

Shell solgte en tomt uten opparbeidet adkomstvei. Nå får kjøperen 2,3 millioner kroner i erstatning.