• IVAR har neppe bruk for denne driftsbygningen til ny hovedvannkilde for Nord-Jæren. (Foto fra konsesjonssøknaden)

3000 kroner spart i året med IVAR

Hvis IVAR (interkommunalt vann-, avløps— og renovasjonsselskap) overtar det kommunale vann- og avløpsnettet i Bjerkreim, kan bygdas abonnenter i følge selskapet spare minimum 3000 kroner årlig. Rådmann Inge Stangeland er ikke like sikkert på at regnestykket holder vann.