Biskop Baasland møter grasrota

«Alltid på en tirsdag» er en viktig gruppe pensjonister på grasrota i Hana menighet. I mars ga de 64.000 kroner til prestelønnen.