Borgarting lagmannsrett forkastet POTs kjæremål

Borgarting lagmannsrett opprettholdt i går kjennelsen fra Oslo forhørsrett i beslag— saken mellom påtalemyndigheten og Stavanger Aftenblad.