Forbeholder seg retten til å bryte taushetsplikten

Stavanger Aftenblad-redaktør Jens Barland vil forbeholde seg retten til å bryte taushetsplikten dersom det i et lukket rettsmøte skulle komme fram opplysninger i Viksveen-saken som han mener offentligheten bør vite om.