POT får ikke røre beslaget

Oslo forhørsrett forbyr Overvåkingspolitiet å røre det redaksjonelle materialet som er beslaglagt i Aftenbladets lokaler i Brussel. Denne avgjørelsen gjelder fram til neste torsdag. Da skal saken opp i Oslo forhørsrett.