POT avviser alle krav fra Stavanger Aftenblad

Overvåkingspolitiet (POT) mener at Stavanger Aftenblad ikke er part i Viksveen-saker, og avviser alle avisens krav. Fordi Stein Viksveen er siktet, og ikke bare vitne, mener POT at de spesielle reglene om ransaking og beslag i redaksjonslokaler ikke gjelder i denne saken.