• Ordningen med opplevelseskort gjør at også barn fra vanskeligstilte familier kunne få et kinobesøk. Jarle Aasland

- Barna jublet for gratis kino

Det er ikke alle barn som har foreldre med råd til å sende dem på kino eller til Kongeparken. Derfor delte Nav i Sandnes ut hundre «Opplevelseskort» i fjor.