• Arbeiderpartiet la fram sitt forslag til Stavangerbudsjett i dag. Fra venstre: Sahfane M. Ali, gruppeleder Cecilie Bjelland, Arnt-Heikki Steinbakk og Ole Martin Juul Slyngstadli. Fredrik Refvem

Aps budsjett nesten likt Høyres

Heller ikke Arbeiderpartiet vil legge ned sykehjemsplasser eller foreta store kutt i skolebudsjettet. Eiendomsskatt: Ap tar inn mer enn flertallspartiene i 2015 og 2016, men mindre i 2017 og 2018.