Stor interesse for funn

STAVANGER: Arkeologisk museum (AmS) i Stavanger legger opp til en aktiv høst, der publikum vil få se og høre om resultatene fra sommerens utgravinger. Interessen er stor.