Sjåføren advarte mot farlig strøk

Reiseleder og lærer Kirsten Kvalbein Egeland sier hun fikk opplyst at ingen burde gå ut i området rundt hotellet i Auschwitz.